فروشنده تمام یا پاره وقت خانم با فن بیان و روابط عمومی عالی

فروشنده تمام یا پاره وقت خانم با فن بیان و روابط عمومی عالی

اصفهان، اصفهان

از ۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.