مدیر فروش و بازاریابی 1-لیسانس مکانیک. 2-فوق لیسانس صنایع. 3-بیش …

مدیر فروش و بازاریابی
1-لیسانس مکانیک.
2-فوق لیسانس صنایع.
3-بیش 5 سال تجربه در زمینه مدیریت تیم فروش و تعیین اهداف فروش نسبت به سیاست سازمان.
{{اماده به همکاری میباشم}}

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.