نیازمند اجاره یک اتاق کار در حوزه شمیرانات ترجیحا سه روز …

نیازمند اجاره یک اتاق کار در حوزه شمیرانات ترجیحا سه روز در هفته با قیمت توافقی هستم

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.