استخدام كليه نيروهاى واجد شرايط براى كار در كليه قسمتهاى …

استخدام كليه نيروهاى واجد شرايط براى كار در كليه قسمتهاى رستوران بابك رشت
محبوبترين رستوران گيلان

گیلان، رشت

تا تاریخ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.