متقاضی کار در شرکت ها و کارگاههای ساختمانی فارغ اتحصیل …

متقاضی کار در شرکت ها و کارگاههای ساختمانی
فارغ اتحصیل کارشناسی عمران
و ارشد برنامه ریزی شهری
(در تهران و شهرستانها)

تهران، تهران

از ۱,۵۰۰,۰۰۰ ريال تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.