کارت پخش کن خانم و آقا در تهران و شهرستان - 1 تا 2 ساعت در روز …

کارت پخش کن خانم و آقا در تهران و شهرستان - 1 تا 2 ساعت در روز - پخش در جلوی در مدارس - دستمزد به صورت روزانه یا ماهیانه -کار مناسب خانم ها نیز می باشد .

تهران، تهران

از ۴,۰۰۰ ريال تا ۵,۰۰۰ ريال

تا تاریخ پنج شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.