نیازمند وام یا سرمایه به مبلغ ده تا سی میلیون تومان برای …

نیازمند وام یا سرمایه به مبلغ ده تا سی میلیون تومان برای راه اندازی کارگاه سفید کننده و یا خرید نیسان وانت جهت کار.متاسفانه سند ندارم وچک وسفته فقط دارم.

هرمزگان، بندرلنگه

تا تاریخ جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.