سرمایه گذار برای راه اندازی کارخانه نیازمندم.

سرمایه گذار برای راه اندازی کارخانه نیازمندم.

خراسان، مشهد

از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.