به یک کارت پخش کن حداقل 19 سال در منطقه قیطریه نیازمندیم روزانه …

به یک کارت پخش کن حداقل 19 سال در منطقه قیطریه نیازمندیم
روزانه 20000 تومان بصورت پاره وقت

تهران، تهران

از ۲۰,۰۰۰ ريال تا ۲۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.