منشی باروابط عمومی بالا، محدوده شهرک غرب، تمام وقت

منشی باروابط عمومی بالا، محدوده شهرک غرب، تمام وقت

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.