مزدا3 new تيپ ٣ مدل٩٠ با يكسال بيمه و 5 م لوازم ، معاوضه با …

مزدا3 new تيپ ٣ مدل٩٠ با يكسال بيمه و 5 م لوازم ، معاوضه با سورنتو (١٣-٢٠١٢)يا اسپورتيج(٢٠١٣) ترجيحا كاركرده اما تميز ( اضافه مبلغ توافق خواهد شد)

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.