خریدار یک دستگاه کمری XLI یا گرند برای مصرف شخصی

خریدار یک دستگاه کمری XLI یا گرند برای مصرف شخصی

البرز، کرج

تا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.