به یک نفر کارمند صنایع دفاع جهت ضمانت وام 5 ملیونی نیازمندیم …

به یک نفر کارمند صنایع دفاع جهت ضمانت وام 5 ملیونی نیازمندیم . فقط فیش حقوقی. حق الزحمه 500 هزار تومان

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.