به یک نفر کارمند صنایع دفاع جهت ضمانت وام 5 ملیونی نیازمندیم …

به یک نفر کارمند صنایع دفاع جهت ضمانت وام 5 ملیونی نیازمندیم . فقط فیش حقوقی. حق الزحمه 500 هزار تومان

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

کارمند رسمی دولتی

به ضامن کارمند رسمی دولتی با گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام از شرکت سرمایه گذاری …

۰۹۱۲۶۷۸۸۹۸۶

سند کارمند رسمی ، جواز کسب

فوری نیازمندیم , سند کارمند رسمی ، جواز کسب , جهت ضمانت دادگاه بدون واسطه ,

۸۸۹۳۶۸۴۱


همشهری

تعدادی کارمند

ضامن جوازکسب دار نیازمندیم , تعدادی کارمند , با گواهی کسر از حقوق و ,

۷۷۳۶۹۶۵۰ - ۷۷۱۲۶۴۱۳


همشهری

جهت دریافت وام بانکی

سند مسکونی - جواز کسب , جهت دریافت وام بانکی , کسر از حقوق ,

۰۲۶۳۶۵۳۷۹۳۲


همشهری

جهت ضمانت نیازمندیم

حقوق بگیر بانک ملی , جهت ضمانت نیازمندیم , ,

۴۴۳۶۱۰۰۲


همشهری

با حقوق بالا و کسر

جهت وام شرکتی نیازمندیم , با حقوق بالا و کسر , کارمند رسمی دولتی،نیمه دولتی ,

۳۷۳۱۷۸۰۴ - ۰۲۶


همشهری

با تضمین کافی نیازمندیم

به یک شریک سند دار , با تضمین کافی نیازمندیم , , …

۸۸۸۸۷۶۲۰


همشهری

به یک سند

دریافت تسهیلات بانکی نیازمندیم , به یک سند , 700 میلیون تا 1 میلیارد جهت ,

۲۶۴۰۴۷۱۵


همشهری

به یک ضامن کارمندباگواهی

نیازمندیم , به یک ضامن کارمندباگواهی , کسرازحقوق یاضامن باجوازکسب ,

۷۷۰۷۱۸۸۵


همشهری

پزشک و کارمند رسمی دولت

جهت ضمانت وام پزشک همکار , پزشک و کارمند رسمی دولت , ,

۲۲۶۸۹۸۰۴


همشهری

دارای مصوبه وام بانکی

نیاز به سند مسکونی , دارای مصوبه وام بانکی , جهت دریافت تسهیلات , بصورت مشارکت دارد , …

۶۶۵۶۵۰۴۶


همشهری

دولت با گواهی کسر و حقوق

نیاز به ضامن کارمند رسمی , دولت با گواهی کسر و حقوق , حداقل 25 م ریال تماس10الی 16 ,

۲۲۰۹۱۷۹۹


همشهری

به یک کارمند رسمی با گواهی

و چک نیازمندیم , به یک کارمند رسمی با گواهی , کسر از حقوق بالای 2 میلیون ,

۳۳۸۸۰۸۰۸


همشهری

جهت ضمانت در دادگاه

وثیقه ملکی , جهت ضمانت در دادگاه , به هر میزان , , , …

۶۵۳۴۱۶۹۳


همشهری

تماس فقط مالکین

سند مسکونی تهران , تماس فقط مالکین , جهت دریافت وام نیازمندیم ,

۸۸۵۵۵۸۵۲


همشهری

سند مسکونی به ارزش700م

فوری بیواسطه نیازمندیم , سند مسکونی به ارزش700م , تهران یا مراکز استانها ,

۲۵۹۱۷۴۴۷


همشهری

دادگاههای تهران فوری نیازمندیم

سندملکی تهران و شهرستان , دادگاههای تهران فوری نیازمندیم , بیواسطه،به هرمیزان برای …

۶۶۴۸۳۴۱۰ - ۶۶۴۱۱۴۳۵


همشهری

سند ملکی به ارزش 600م

فوری نیازمندیم , سند ملکی به ارزش 600م , جهت دادگاه یزد ,

۶۶۴۸۳۶۸۵


همشهری

نیازمند وثیقه ملکی تهران

نیازمند وثیقه ملکی تهران , سازمان اقتصادی کوثر , از 100 میلیون تا 20 میلیارد

۸۸۹۴۹۶۵۴


همشهری

جهت ضمانت در دادگاه نیازمندیم

سند تهران - شهرستان , جهت ضمانت در دادگاه نیازمندیم , کارمند-جوازکسب به هرمیزان ,

۶۶۴۷۸۹۲۰ - ۶۶۴۸۳۶۸۵


همشهری

دردادگاه ها نیازمندیم

سند تهران و شهرستان , دردادگاه ها نیازمندیم , به هر میزان جهت ضمانت ,

۵ الي ۷۷۷۵۲۲۹۴


همشهری

ضامن جهت وام ازدواج

نیازمندیم , ضامن جهت وام ازدواج , با گواهی کسر از حقوق ,

۵۵۳۳۹۸۳۹


همشهری

جهت دریافت وام

نیازمندیم , جهت دریافت وام , تهران , به سند مسکونی , , , …

۲۲۳۲۰۹۲۲


همشهری

جهت وام10میلیونی نیازمندیم

جهت وام10میلیونی نیازمندیم , یکنفر بازنشسته تامین اجتماعی , یاکارمندرسمی باگواهی کسرازحقوق

۶۵۱۱۶۸۴۹


همشهری

, به یک سند ملکی مسکونی , نیازمندیم

۲۲۵۲۶۰۲۱


همشهری

جهت دادگاه نیازمندیم

جهت دادگاه نیازمندیم , فیش و سند

۷۷۱۳۷۶۹۳ ۷۷۲۴۷۶۱۱


همشهری

بانامه کسر از حقوق جهت وام

بانامه کسر از حقوق جهت وام , شرکتی مورد نیاز است , ضامن دولتی

۴۲ الي ۸۸۳۵۱۶۴۰


همشهری

کسر از حقوق

کسر از حقوق , جهت دریافت وام بانکی , سند مسکونی - جواز کسب

۰۲۶۳۶۵۳۷۹۳۲


همشهری

جهت دریافت وام نیازمندیم

جهت دریافت وام نیازمندیم , تماس فقط مالکین , سند مسکونی تهران

۸۸۵۵۵۸۵۲


همشهری

کارمند رسمی

کارمند رسمی , نیازمندیم (تماس 13به بعد)

۸۶۰۷۳۵۱۷ ۸۶۰۷۲۸۶۴


همشهری

جواز کسب

جواز کسب , نیازمندیم (تماس 13به بعد)

۸۶۰۷۳۵۱۷ ۸۶۰۷۲۸۶۴


همشهری

, گشایش اعتبارات اسنادی , ازدارندگان سند مسکونی , جهت مشارکت , دراخذ تسهیلات بانکی , دعوت …

۴۴۰۹۸۳۷۶


همشهری

, حقوق حداقل 2م حقوق , ضامن کارمند با فیش کسر از

۷۷۲۱۰۱۵۴


همشهری

جهت وام 200 م فوری

جهت وام 200 م فوری , خالص دریافتی (بالا) , ضامن دولتی با (کسر)

۳۶۶۱۹۰۳۷


همشهری

سند تهران وشهرستان جهت

سند تهران وشهرستان جهت , ضمانت در دادگاه نیازمندیم , موسسه حقوقی آریاشید

۸۸۷۹۶۸۱۵ ـ ۸۸۷۹۷۰۵۳


همشهری

کارمند رسمی دولتی جهت اخذ

کارمند رسمی دولتی جهت اخذ , حقوق بیواسطه فوری نیازمندیم , وام از شرکت با ارائه کسر از

۴۴۸۲۸۶۷۷


همشهری

با گواهی کسر از حقوق جهت

با گواهی کسر از حقوق جهت , ضامن کارمند رسمی دولت , وام10میلیونی نیازمندیم(معتبر)

۷۷۸۳۴۵۱۸


همشهری

جهت ارائه به بانک دارد

جهت ارائه به بانک دارد , سند ملکی تا 3 میلیارد , شرکتی معتبر نیاز به

۸۸۶۱۶۶۲۱


همشهری

, از دارندگان سند مسکونی , تهران جهت مشارکت , در اخذ تسهیلات بانکی , دعوت به همکاری می …

۹ - ۲۶۴۰۷۰۹۸


همشهری

جهت ضمانت دادگاه بدون واسطه

جهت ضمانت دادگاه بدون واسطه , سند کارمند رسمی ، جواز کسب , فوری نیازمندیم

۸۸۹۳۶۸۴۱


همشهری

به هر میزان جهت ضمانت

به هر میزان جهت ضمانت , دردادگاه ها نیازمندیم , سند تهران و شهرستان

۵ الي ۷۷۷۵۲۲۹۴


همشهری

بدون واسطه

بدون واسطه , برای کارخانه نیازمندیم , سند ملکی جهت دریافت وام

۴۴۱۱۰۸۶۹


همشهری

با گواهی کسراز حقوق

با گواهی کسراز حقوق , به یکنفر کارمند رسمی , جهت ضمانت بانکی نیازمندیم

۶۵۱۴۶۱۹۹


همشهری

کارمند رسمی

کارمند رسمی , باگواهی کسرازحقوق نیازمندیم , سندملکی تهران فقط مالکین

۶۵۵۹۰۵۳۲


همشهری

از حقوق جهت ضمانت

از حقوق جهت ضمانت , وام فوری نیازمندیم , ضامن رسمی با گواهی کسر

۵۵۰۱۵۱۶۶


همشهری

با کسر از حقوق

با کسر از حقوق , به دو نفر ضامن رسمی دولتی , نیازمندیم

۲۲۶۹۳۰۹۳


همشهری

تماس فقط مالکین

تماس فقط مالکین , جهت دریافت وام , نیاز به سند مسکونی تهران

۷۷۹۲۸۵۸۳


همشهری

, از دارندگان سند مسکونی , تهران جهت مشارکت , در اخذ تسهیلات بانکی , دعوت به همکاری می …

۹ - ۲۶۴۰۷۰۹۸


همشهری

( بدون واسطه )

( بدون واسطه ) , کارخانه در حال کار , بصورت مشارکت دارد , جهت دریافت تسهیلات , دارای مصوبه …

۶۶۵۶۵۰۴۶


همشهری

جهت ضمانت دادگاه بدون واسطه

جهت ضمانت دادگاه بدون واسطه , سند کارمند رسمی ، جواز کسب , فوری نیازمندیم

۸۸۹۳۶۸۴۱


همشهری

, گشایش اعتبارات اسنادی , ازدارندگان سند مسکونی , جهت مشارکت , دراخذ تسهیلات بانکی , دعوت …

۴۴۰۹۸۳۷۶


همشهری

به یک ضامن کارمند رسمی

به یک ضامن کارمند رسمی , دولت و جواز کسب و , سند ملکی نیازمندیم

۲۲۴۰۴۴۴۰


همشهری

کارمند-جوازکسب به هرمیزان

کارمند-جوازکسب به هرمیزان , جهت ضمانت در دادگاه نیازمندیم , سند تهران - شهرستان

۶۶۴۷۸۹۲۰ - ۶۶۴۸۳۶۸۵


همشهری

جهت دادگاه یزد

جهت دادگاه یزد , سند ملکی به ارزش 600م , فوری نیازمندیم

۶۶۴۸۳۶۸۵


همشهری

بیواسطه،به هرمیزان برای

بیواسطه،به هرمیزان برای , دادگاههای تهران فوری نیازمندیم , سندملکی تهران و شهرستان

۶۶۴۸۳۴۱۰ - ۶۶۴۱۱۴۳۵


همشهری

ازدواج فقط کارمند رسمی

ازدواج فقط کارمند رسمی , درحال کار یا بازنشسته , ضامن کسرازحقوق جهت وام

۳۳۸۳۴۶۰۳


همشهری

به هرمیزان جهت ضمانت در

به هرمیزان جهت ضمانت در , جواز کسب و فیش حقوقی , دردادگاه و بانک نیازمندیم

۳۳۲۰۰۸۵۹


همشهری

با گواهی کسرازحقوق

با گواهی کسرازحقوق , به یک ضامن , نیازمندیم

۴۴۸۳۴۷۵۲


همشهری

جهت دریافت وام نیازمندیم

جهت دریافت وام نیازمندیم , تماس فقط مالکین , سند مسکونی تهران

۸۸۵۵۵۸۵۲


همشهری

به هر میزان جهت ضمانت

به هر میزان جهت ضمانت , دردادگاه ها نیازمندیم , سند تهران و شهرستان

۵ الي ۷۷۷۵۲۲۹۴


همشهری

جهت بانک یا دادگاه

جهت بانک یا دادگاه , سند و کسر از حقوق , نیازمندیم

۸۸۱۰۷۴۴۳ و ۸۸۵۵۳۰۴۰


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی