یک شرکت معتبر تیلیغاتی به تعدادی بازاریاب خانم و آقا دارای …

یک شرکت معتبر تیلیغاتی
به تعدادی بازاریاب خانم و آقا دارای سابقه کار مرتبط با مزایای عالی و شرایط کار ایده ال نیازمند است

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.