به یک کارمند در ادارات دولتی جهت ضمانت وام 7 میلیون تومانی …

به یک کارمند در ادارات دولتی جهت ضمانت وام 7 میلیون تومانی با حکم کسر حقوق و فیش حقوقی نیازمندم

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.