به یک کارمند در ادارات دولتی جهت ضمانت وام 7 میلیون تومانی …

به یک کارمند در ادارات دولتی جهت ضمانت وام 7 میلیون تومانی با حکم کسر حقوق و فیش حقوقی نیازمندم

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

نیازمند ضامن در اراک

به یک ضامن کارمند یا بازنشسته جهت دریافت وام ۱۵ تومنی در شهر اراک نیاز دارم گواهی کسر …

۰۹۱۸۵۸۰۵۰۴۴

کارمندرسمی - جوازکسب

کارمندرسمی - جوازکسب , بی واسطه فورا برای دادگاه , نیازمندیم

۶۶۹۷۱۹۵۶_۶۶۹۶۳۵۶۴


روزنامه همشهری

وثیقه - سند ملکی

وثیقه - سند ملکی , از 50 میلیون تا 3 میلیارد , فورابرای دادگاه نیازمندیم بی واسطه

۶۶۹۷۱۹۵۶_۶۶۱۲۲۴۹۶


روزنامه همشهری

سندملکی تهران به مبلغ

سندملکی تهران به مبلغ , 500 میلیون فورابرای دادگاه , بی واسطه نیازمندیم

۶۶۹۷۱۹۵۶_۶۶۹۶۳۴۱۹


روزنامه همشهری

به ضامن کارمند رسمی

به ضامن کارمند رسمی , با کسر از حقوق , جهت وام بانک رفاه نیازمندیم

۴۴۳۰۲۹۰۵


روزنامه همشهری

سند ملکی

سند ملکی , جهت رهن بانک , به قیمت یک میلیارد تومان , در خصوص خرید دستگاه های , تولیدی نیازمندیم

۲۲۳۲۹۴۵۷ ۲۲۳۲۹۴۶۸


روزنامه همشهری

وثیقه - سند ملکی

وثیقه - سند ملکی , از 50 میلیون تا 3 میلیارد , فورابرای دادگاه نیازمندیم بی واسطه

۶۶۹۷۱۹۵۶_۶۶۱۲۲۴۹۶


روزنامه همشهری

به سند مسکونی تهران

به سند مسکونی تهران , جهت تسهیلات بانکی , به ارزش 2 میلیارد به بالا , نیازمندیم , با تضامین …

۵۵۱۶۹۴۸۳ ۵۵۶۱۸۶۶۹


روزنامه همشهری

سندملکی تهران به مبلغ

سندملکی تهران به مبلغ , 500 میلیون فورابرای دادگاه , بی واسطه نیازمندیم

۶۶۹۷۱۹۵۶_۶۶۹۶۳۴۱۹


روزنامه همشهری

نیاز به 2 نفر ضامن

نیاز به 2 نفر ضامن , جهت دریافت وام ازدواج

۰۲۶۳۴۳۱۹۱۵۶


روزنامه همشهری

کارمندرسمی - جوازکسب

کارمندرسمی - جوازکسب , بی واسطه فورا برای دادگاه , نیازمندیم

۶۶۹۷۱۹۵۶_۶۶۹۶۳۵۶۴


روزنامه همشهری

به یک نفر کارمند رسمی دولت

به یک نفر کارمند رسمی دولت , با گواهی کسر از حقوق , نیازمندیم

۳۳۲۵۱۶۹۸


روزنامه همشهری

به تعدادی کاسب مالک

به تعدادی کاسب مالک , با داشتن چک جهت ضمانت , برای گرفتن وام نیازمندیم

۳۳۷۳۱۶۳۴


روزنامه همشهری

ضامن جواز کسب با چک

ضامن جواز کسب با چک , جهت بانک ها و موسسات , باتضمین‎وشرایط‎عالی‎فوری نیازمندیم

۸۸۰۱۹۴۰۸ - ۸۸۰۲۹۳۱۰


روزنامه همشهری

۳۳۷۳۱۶۳۴


روزنامه همشهری

۳۳۲۵۱۶۹۸


روزنامه همشهری

۴۴۳۰۲۹۰۵


روزنامه همشهری

۸۸۰۱۹۴۰۸ - ۸۸۰۲۹۳۱۰


روزنامه همشهری

۶۶۹۷۱۹۵۶_۶۶۱۲۲۴۹۶


روزنامه همشهری

۶۶۹۷۱۹۵۶_۶۶۹۶۳۵۶۴


روزنامه همشهری

۵۵۱۶۹۴۸۳ ۵۵۶۱۸۶۶۹


روزنامه همشهری

۲۲۳۲۹۴۵۷ ۲۲۳۲۹۴۶۸


روزنامه همشهری

۶۶۹۷۱۹۵۶_۶۶۹۶۳۴۱۹


روزنامه همشهری

۰۲۶۳۴۳۱۹۱۵۶


روزنامه همشهری

وثیقه - سند ملکی

وثیقه - سند ملکی , از 50 میلیون تا 3 میلیارد , فورابرای دادگاه نیازمندیم بی واسطه

۶۶۹۷۱۹۵۶_۶۶۱۲۲۴۹۶


روزنامه همشهری

سندملکی تهران به مبلغ

سندملکی تهران به مبلغ , 500 میلیون فورابرای دادگاه , بی واسطه نیازمندیم

۶۶۹۷۱۹۵۶_۶۶۹۶۳۴۱۹


روزنامه همشهری

کارمندرسمی - جوازکسب

کارمندرسمی - جوازکسب , بی واسطه فورا برای دادگاه , نیازمندیم

۶۶۹۷۱۹۵۶_۶۶۹۶۳۵۶۴


روزنامه همشهری

شرکت معتبر پزشکی

شرکت معتبر پزشکی , جهت وام بانکی به سندمسکونی , نیازمندست (با تضمین کافی )

۲۶۳۲۱۸۷۰


روزنامه همشهری

سند ملکی

سند ملکی , جهت رهن بانک , به قیمت 2 میلیارد , جهت خرید تجهیزات پزشکی , نیازمندیم

۸۸۱۷۷۵۲۶


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی