به یک کارمند در ادارات دولتی جهت ضمانت وام 7 میلیون تومانی …

به یک کارمند در ادارات دولتی جهت ضمانت وام 7 میلیون تومانی با حکم کسر حقوق و فیش حقوقی نیازمندم

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

کارمند رسمی دولتی

به ضامن کارمند رسمی دولتی با گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام از شرکت سرمایه گذاری …

۰۹۱۲۶۷۸۸۹۸۶

سند تهران و شهرستان

سند تهران و شهرستان , به هر میزان جهت ضمانت , دردادگاه ها نیازمندیم

۵ الي ۷۷۷۵۲۲۹۴


همشهری

سند کارمند رسمی ، جواز کسب

سند کارمند رسمی ، جواز کسب , جهت ضمانت دادگاه بدون واسطه , فوری نیازمندیم

۸۸۹۳۶۸۴۱


همشهری

ضامن

ضامن , کارمند رسمی و بازنشسته , فوری نیازمندیم

۶۵۸۱۱۵۲۳


همشهری

یک شرکت معتبربازرگانی

یک شرکت معتبربازرگانی , ازدارندگان سند مسکونی , جهت مشارکت , دراخذ تسهیلات بانکی , و …

۴۴۰۹۸۳۷۶


همشهری

پزشک و کارمند رسمی دولت

پزشک و کارمند رسمی دولت , جهت ضمانت وام پزشک همکار ,

۲۲۶۸۹۸۰۴


همشهری

جواز کسب و فیش حقوقی

جواز کسب و فیش حقوقی , به هرمیزان جهت ضمانت در , دردادگاه و بانک نیازمندیم

۳۳۲۰۰۸۵۹


همشهری

ضامن‏کارمندبافیش کسراز

ضامن‏کارمندبافیش کسراز , حقوق جهت ضمانت‎‏برای‎سرمایه‎آزاد , در تهران بدون‏واسطه‎نیازمندیم

۵۴۶۳۰۵۳۰ ـ ۰۱۱


همشهری

ضامن رسمی دولتی با

ضامن رسمی دولتی با , گواهی کسر از حقوق جهت وام , ازدواج فوری نیازمندیم(ابراهیم)

۷۷۹۶۸۵۲۳ - ۷۷۳۲۳۷۴۵


همشهری

سند جهت دادگاه

سند جهت دادگاه , نیازمندیم , از 100 الی 150 میلیون

۶۵۸۱۰۲۷۶


همشهری

به یک کارمند رسمی دولت

به یک کارمند رسمی دولت , با نامه کسر از حقوق بالای 2م , فوری نیازمندیم

۳۳۸۸۰۸۰۸


همشهری

سندمسکونی جهت دریافت

سندمسکونی جهت دریافت , وام بانکی(دولتی یا خصوصی) , بصورت مشارکتی نیازمندیم

۶۶۹۳۹۷۰۶


همشهری

سند مسکونی

سند مسکونی , جهت دریافت وام بانکی , نیازمندیم

۸۸۰۵۴۹۶۹


همشهری

وثیقه ملکی

وثیقه ملکی , , به هر میزان , , جهت ضمانت در دادگاه …

۶۵۳۴۱۶۹۳


همشهری

سند تهران - شهرستان

سند تهران - شهرستان , کارمندبافیش حقوقی وکسرازحقوق , جوازکسب جهت بانک،دادگاه نیازمندیم

۸۸۱۰۷۴۴۳ و ۸۸۵۵۳۰۴۰


همشهری

نیاز به سند

نیاز به سند , جهت ضمانت , (تضمین به میزان کافی)

۶۶۹۳۹۱۳۹ - ۶۶۹۳۹۲۹۸


همشهری

سند مسکونی به ارزش700م

سند مسکونی به ارزش700م , تهران یا مراکز استانها , فوری بیواسطه نیازمندیم

۲۵۹۱۷۴۴۷


همشهری

سند مسکونی

سند مسکونی , جهت دریافت وام بانکی , نیازمندیم

۴۴۷۴۱۰۶۶


همشهری

نیاز به ضامن

نیاز به ضامن , جهت وام ,

۳۳۳۱۳۴۲۸


همشهری

ضامن بازنشسته یا کارمند

ضامن بازنشسته یا کارمند , جهت وام بانکی نیازمندیم , (بدون واسطه)

۵۵۴۲۵۹۹۹


همشهری

سند تهران - شهرستان

سند تهران - شهرستان , کارمندبافیش حقوقی وکسرازحقوق , جوازکسب جهت بانک،دادگاه نیازمندیم

۸۸۱۰۷۴۴۳ و ۸۸۵۵۳۰۴۰


همشهری

سند جهت دادگاه

سند جهت دادگاه , نیازمندیم , از 100 الی 150 میلیون

۶۵۸۱۰۲۷۶


همشهری

سندمسکونی جهت دریافت

سندمسکونی جهت دریافت , وام بانکی(دولتی یا خصوصی) , بصورت مشارکتی نیازمندیم

۶۶۹۳۹۷۰۶


همشهری

سند تهران و شهرستان

سند تهران و شهرستان , به هر میزان جهت ضمانت , دردادگاه ها نیازمندیم

۵ الي ۷۷۷۵۲۲۹۴


همشهری

سند مسکونی

سند مسکونی , جهت دریافت وام بانکی , نیازمندیم

۴۴۷۴۱۰۶۶


همشهری

سند تهران بالای 1میلیارد

سند تهران بالای 1میلیارد , جهت شرکتها فوری نیازمندیم ,

۸۸۰۰۷۸۶۱


همشهری

ضامن

ضامن , کارمند رسمی و بازنشسته , فوری نیازمندیم

۶۵۸۱۱۵۲۳


همشهری

یک شرکت معتبربازرگانی

یک شرکت معتبربازرگانی , ازدارندگان سند مسکونی , جهت مشارکت , دراخذ تسهیلات بانکی , و …

۴۴۰۹۸۳۷۶


همشهری

سند کارمند رسمی ، جواز کسب

سند کارمند رسمی ، جواز کسب , جهت ضمانت دادگاه بدون واسطه , فوری نیازمندیم

۸۸۹۳۶۸۴۱


همشهری

سند مسکونی - جواز کسب

سند مسکونی - جواز کسب , کسر از حقوق , جهت دریافت وام بانکی

۰۲۶۳۶۵۳۷۹۳۲


همشهری

ضامن رسمی با گواهی

ضامن رسمی با گواهی , کسر از حقوق جهت ضمانت وام , فوری نیازمندیم

۳۳۸۰۶۹۳۷


همشهری

پزشک و کارمند رسمی دولت

پزشک و کارمند رسمی دولت , جهت ضمانت وام پزشک همکار ,

۲۲۶۸۹۸۰۴


همشهری

به یک کارمند رسمی دولت

به یک کارمند رسمی دولت , یا بازنشسته جهت ضمانت بانک , نیازمندیم با گواهی کسرازحقوق

۲۲۴۹۱۸۲۷


همشهری

ضامن دوم دارای جواز کسب

ضامن دوم دارای جواز کسب , جهت وام 20میلیونی , (بدون واسطه) نیازمندیم

۳۳۰۶۳۶۶۸


همشهری

وثیقه ملکی

وثیقه ملکی , , به هر میزان , , جهت ضمانت در دادگاه …

۶۵۳۴۱۶۹۳


همشهری

سند ملک در تهران به مبلغ

سند ملک در تهران به مبلغ , حدود 5 / 1 میلیارد تومان جهت , ارائه به بانک با تضمین کافی نیازمندیم

۲۲۳۲۲۵۲۷


همشهری

نیاز به سند

نیاز به سند , جهت ضمانت , (تضمین به میزان کافی)

۶۶۹۳۹۱۳۹ - ۶۶۹۳۹۲۹۸


همشهری

سند مسکونی تهران

سند مسکونی تهران , به ارزش 5 / 1 میلیارد تومان , جهت وام بانکی نیازمندیم

۶۶۷۹۹۱۶۰و۹الي۶۶۸۲۹۴۹۸


همشهری

به یک ضامن کارمند رسمی

به یک ضامن کارمند رسمی , دولت،بازنشسته و جواز کسب و , سندملکی نیازمندیم،تماس12به بعد …

۲۲۴۰۴۴۴۰


همشهری

ضامن کارمند رسمی دولتی

ضامن کارمند رسمی دولتی , با گواهی کسر از حقوق , جهت وام 200م فوری نیازمندیم

۳۶۱۷۴۳۳۹


همشهری

سند تهران - شهرستان

سند تهران - شهرستان , کارمندبافیش حقوقی وکسرازحقوق , جوازکسب جهت بانک،دادگاه نیازمندیم

۸۸۱۰۷۴۴۳ و ۸۸۵۵۳۰۴۰


همشهری

سند مسکونی

سند مسکونی , جهت دریافت وام بانکی , نیازمندیم

۴۴۷۴۱۰۶۶


همشهری

به سند مسکونی

به سند مسکونی , تهران , جهت دریافت وام , بصورت شراکت یا اجاره , نیازمندیم ,

۲۲۳۲۰۹۲۲


همشهری

به ضامن دولتی

به ضامن دولتی , و جواز کسب معتبر , نیازمندیم

۶۶۰۸۶۵۵۴


همشهری

ضامن

ضامن , کارمند رسمی و بازنشسته , فوری نیازمندیم

۶۵۸۱۱۵۲۳


همشهری

سند مسکونی به ارزش700م

سند مسکونی به ارزش700م , تهران یا مراکز استانها , فوری بیواسطه نیازمندیم

۲۵۹۱۷۴۴۷


همشهری

سند جهت دادگاه

سند جهت دادگاه , نیازمندیم , از 100 الی 150 میلیون

۶۵۸۱۰۲۷۶


همشهری

تعدادی ضامن رسمی دولتی

تعدادی ضامن رسمی دولتی , با نامه کسر از حقوق و چک , نیازمندیم

۶۶۹۲۶۹۰۸


همشهری

نیاز به سند ملک تهران

نیاز به سند ملک تهران , تا 1 میلیارد - فقط مالک , با بهترین شرایط (تماس تا یکهفته)

۶۶۴۸۶۹۵۸


همشهری

سند تهران و شهرستان

سند تهران و شهرستان , به هر میزان جهت ضمانت , دردادگاه ها نیازمندیم

۵ الي ۷۷۷۵۲۲۹۴


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی