اینجانب دارای لیسانس عمران و نیاز به کار در این رشته میباشم

اینجانب دارای لیسانس عمران و نیاز به کار در این رشته میباشم

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.