خریدارتاکسی بین شهری ویا حواله تاکسی بین شهری سمند ای اف …

خریدارتاکسی بین شهری ویا حواله تاکسی بین شهری سمند ای اف سون EF7 دوگانه سوز؛ دارای وام ویا بصورت شرایطی میباشم

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.