خریدخودروهای فرسوده

خریدخودروهای فرسوده

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

کارشناسی بدنه وفنی خودرو

کارشناسی بدنه وفنی خودرو , درمحل،باجدیدترین دستگاه , دیجیتال و دیاگ انواع خودرو

۰۹۱۹۸۳۸۳۲۴۱


همشهری

کارشناسی بدنه وفنی خودرو

کارشناسی بدنه وفنی خودرو , بادستگاه دیجیتال ودیاگ انواع , خودرو،صدوربرگه(ثبت448584 )

۰۹۱۰۲۲۰۰۰۷۲


همشهری

کارشناسی فنی وبدنه انواع خودرو

کارشناسی فنی وبدنه انواع خودرو , بادستگاه دیجیتال , نامه کارشناسی حضوردرمحل

۰۹۱۲۳۱۷۰۶۰۹


همشهری

کارشناسی رنگ بدنه و فنی

کارشناسی رنگ بدنه و فنی , با دستگاه دیجیتال و دیاگ موتور , تست آب و روغن - با20سال تجربه …

۲۲۸۹۸۵۶۹ - ۰۹۱۲۱۱۲۲۱۹۹


همشهری

شرکت مادیان خودرو

شرکت مادیان خودرو , کارشناسی تخصص کامل خودروبا , 15سال سابقه،ارائه برگ بازدید رسمی

در محل ۰۹۱۲۰۸۸۵۶۴۰


همشهری

کارشناس رنگ و بدنه و فنی

کارشناس رنگ و بدنه و فنی , ودیاگ باجدیدترین‎دستگاه روزدنیا , سریع در محل منصفانه

۰۹۱۲۸۰۸۶۱۶۳


همشهری

کارشناسی اتومبیل

کارشناسی اتومبیل , بازدید خودرو قبل از خرید , با دستگاه

۰۹۱۲۱۷۱۷۱۵۱


همشهری

کارشناسی بدنه وفنی خودرو

کارشناسی بدنه وفنی خودرو , درمحل،باجدیدترین دستگاه , دیجیتال و دیاگ انواع خودرو

۰۹۱۹۸۳۸۳۲۴۱


همشهری

کارشناسی بدنه وفنی خودرو

کارشناسی بدنه وفنی خودرو , بادستگاه دیجیتال ودیاگ انواع , خودرو،صدوربرگه(ثبت448584 )

۰۹۱۰۲۲۰۰۰۷۲


همشهری

کارشناسی فنی وبدنه انواع خودرو

کارشناسی فنی وبدنه انواع خودرو , بادستگاه دیجیتال , نامه کارشناسی حضوردرمحل

۰۹۱۲۳۱۷۰۶۰۹


همشهری

کارشناسی رنگ بدنه و فنی

کارشناسی رنگ بدنه و فنی , با دستگاه دیجیتال و دیاگ موتور , تست آب و روغن - با20سال تجربه …

۲۲۸۹۸۵۶۹ - ۰۹۱۲۱۱۲۲۱۹۹


همشهری

کارشناسی بدنه وفنی خودرو

کارشناسی بدنه وفنی خودرو , درمحل،باجدیدترین دستگاه , دیجیتال و دیاگ انواع خودرو

۰۹۱۹۸۳۸۳۲۴۱


همشهری

کارشناسی بدنه وفنی خودرو

کارشناسی بدنه وفنی خودرو , بادستگاه دیجیتال ودیاگ انواع , خودرو،صدوربرگه(ثبت448584 )

۰۹۱۰۲۲۰۰۰۷۲


همشهری

کارشناسی رنگ بدنه و فنی

کارشناسی رنگ بدنه و فنی , با دستگاه دیجیتال و دیاگ موتور , تست آب و روغن - با20سال تجربه …

۲۲۸۹۸۵۶۹ - ۰۹۱۲۱۱۲۲۱۹۹


همشهری

کارشناسی فنی وبدنه انواع خودرو

کارشناسی فنی وبدنه انواع خودرو , بادستگاه دیجیتال , نامه کارشناسی حضوردرمحل

۰۹۱۲۳۱۷۰۶۰۹


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی