5500 متر زمین با 2800 متر بنا. سه بهر. با چاه آب. برق سه فاز. سند …

5500 متر زمین با 2800 متر بنا. سه بهر. با چاه آب. برق سه فاز. سند شش دانگ

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.