از تعدادی خانم فعال و پویا در زمینه جذب آگهی اینترنتی دعوت …

از تعدادی خانم فعال و پویا در زمینه جذب آگهی اینترنتی دعوت به کار می شود.

حقوق ثابت + پورسانت

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.