تا25‏ میلیون تومن به 206 سفید سالم و بی رنگ بین مدل 88 الی 90 …

تا25‏ میلیون تومن به 206 سفید سالم و بی رنگ بین مدل 88 الی 90 تیپ 2 یا 3 نقدا پول میدم.مصرف کننده هستم

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.