بیمار اقای مسن 80 ساله پوشکی نیاز مند به پرستار به صورت …

بیمار اقای مسن 80 ساله پوشکی
نیاز مند به پرستار به صورت شبانه روزی
با حقوق مکفی و مکانی برای استراحت و خواب و تامین غذا

فارس، مرودشت

از ۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.