جوشکار اسکلت همراه با وانت بار اماده همکاری با شرکتها وپیمانکاران …

جوشکار اسکلت همراه با وانت بار اماده همکاری با شرکتها وپیمانکاران خوش حساب میباشم.

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.