راننده کمپرسی پایه 1 باتجربه ومدارک کامل آماده همکاری در

راننده کمپرسی پایه 1 باتجربه ومدارک کامل آماده همکاری در مشهد

خراسان، مشهد

تا تاریخ سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.