نیاز به سند مسکونی تهران (واگذاری) تا 15 میلیارد جهت مصوبه …

نیاز به سند مسکونی تهران (واگذاری) تا 15 میلیارد جهت مصوبه بانکی 09351865704

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.