به 2 نفر ضامن کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق،جهت معرفی …

به 2 نفر ضامن کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق،جهت معرفی به بانک نیازمندیم.
\"پورسانت عالی،تضمین محضری\"

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.