خريدار زمين مسكوني آماده ساخت شهرك هاي حومه تهران شهريار- …

خريدار زمين مسكوني آماده ساخت
شهرك هاي حومه تهران
شهريار- انديشه- ملارد-پردیس و ...

تهران، تهران

تا ۳۰ ريال

تا تاریخ دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.