دو منشی ترجیحا خانم یک روز در میان حقوق 500هزار تومان جهت …

دو منشی ترجیحا خانم یک روز در میان حقوق 500هزار تومان جهت کار در کلینیک دامپزشکی واقع در قیطریه

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.