دانشجوی مدیریت صنعتی در حد متوسط آشنایی با کامپیوتر

دانشجوی مدیریت صنعتی
در حد متوسط آشنایی با کامپیوتر

کرمانشاه، کرمانشاه

از ۷,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.