نیاز به وام 10 میلیاردی از بانک یا موسسه سند داریم وام …

نیاز به وام 10 میلیاردی از بانک یا موسسه
سند داریم
وام آماده می خوام یعنی از قبل کارهاش انجام شده باشند .
سود وام مهم نیست
سند (شهرستان)

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.