کمپرسی 10چرخ آمیکو آماده همکاری باشرکتهای حمل ونقل وخاکبرداری …

کمپرسی 10چرخ آمیکو آماده همکاری باشرکتهای حمل ونقل وخاکبرداری وامورات مرتبط درشهرشیراز وحومه بصورت شبانه روزی

فارس، شیراز

تا تاریخ چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.