سرمایه گذار و شریک در پروژه مرکز درمانی (بخصوص سرطان)

سرمایه گذار و شریک در پروژه مرکز درمانی (بخصوص سرطان)

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

پاسخ‌های ارسال شده

شرایط و نوع کار تون را توضیح بفرماییدomidfarda1375@yahoo.com

امید امیدفردا
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۱

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.