آماده به کار-کارگر ساده-دیپلم-21 نیازمند کار در تهران(شهرستانی

آماده به کار-کارگر ساده-دیپلم-21
نیازمند کار در تهران(شهرستانی ام)

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.