رزرویشن با تجربه و با سابقه کار آژانس 14 ال 22 هرروز حقوق 800 …

رزرویشن با تجربه و با سابقه کار آژانس 14 ال 22 هرروز حقوق 800 (محدوده شاداباد)فوری نیازمندیم.

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.