33 ساله.با تجربه.عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر,نیکوتین …

33 ساله.با تجربه.عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر,نیکوتین و الکل .دارای گواهینامه پایه یک.کارت هوشمند.کارت سلامت.کارت مواد خطرناک.کارت مهار بار.گواهینامه بین المللی.دفترچه خروج ترانزیت.آماده همکاری داخلی و خارجی.

البرز، هشتگرد

تا تاریخ دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.