به یک فروشنده خانم با روابط عمومی بالاو آشنایی با قطعات …

به یک فروشنده خانم با روابط عمومی بالاو آشنایی با قطعات کامپیوتر جهت کار در شرکت کامپیوتری فوری فوری فوری نیازمندیم همراه با حقوق ثابت و درصد قابل توجه

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.