شهر جديد پرديس آپارتمان تراسه سه خواب فاز ٢ محله يك بهترين …

شهر جديد پرديس
آپارتمان تراسه سه خواب فاز ٢ محله يك بهترين مجتمع؛ سيصد ميليون تومان

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.