نیاز به یک سرمایه گزار یا شرکت مواد غذایی جهت صادرات و واردات …

نیاز به یک سرمایه گزار یا شرکت مواد غذایی جهت صادرات و واردات مواد غذایی برای شراکت، ما دارای مشتریان خارج از کشور برای صادرات می باشیم اما نیاز به خرید کالا داریم. همچنین نیز کالا از شما بازاریابی از ما نیز قابل پذیرش است.

هرمزگان، بندرعباس

تا تاریخ شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.