به سه ضامن کارمند رسمی دولت و ارگانی بالا پنج سال سابقه …

به سه ضامن کارمند رسمی دولت و ارگانی بالا پنج سال سابقه جهت وام صد میلیون تومانی نیازمندیم
پرداخت به هر ضامن 2 میلیون تومان
و چک تضمینی شخصی

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.