به یک کار فروشندگی کتاب و ... در محدوده ی تهران شمال و شرق …

به یک کار فروشندگی کتاب و ... در محدوده ی تهران شمال و شرق نیازمندیم
سن 18 سال دانشجو

تهران، تهران

تا تاریخ جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.