به یک کارمند با نامه کسر از حقوق جهت دریافت وام 50 م تومانی …

به یک کارمند با نامه کسر از حقوق جهت دریافت وام 50 م تومانی نیازمندیم.
1پرداخت 500.000 تومان
2.اعطا یک فقره چک شخصی به عنوان ضمانت

البرز، کرج

تا تاریخ سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.