نیاز به سرمایه گذار برای معدن قیر طبیعی واقع در استان کرمانشاه …

نیاز به سرمایه گذار برای معدن قیر طبیعی واقع در استان کرمانشاه شهرستان ثلالث باباچانی

کرمانشاه، کرمانشاه

تا تاریخ جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.