خریدار سمند ال ایکس 88 تا 91 دوگانه تمیز تا 14 م نقد مابقی اقساط …

خریدار سمند ال ایکس 88 تا 91 دوگانه تمیز
تا 14 م نقد مابقی اقساط تا 250 تومان یا حداکثر 300 کارمند هستم

کرمانشاه، کرمانشاه

از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.