مشارکت در تولید این شرکت با داشتن کلیه امکانات ماشین آلاتی …

مشارکت در تولید
این شرکت با داشتن کلیه امکانات ماشین آلاتی مواد غذایی وفضایی بسیار مناسب پذیرایی طرح های با توجیه مناسب اقتصادی جهت سرمایه گذاری ومشارکت می باشد

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.