کارمند فروش آشنا به اینترنت برای کار در یک شرکت معتبر سریعا …

کارمند فروش آشنا به اینترنت برای کار در یک شرکت معتبر سریعا نیازمندیم.

تهران، تهران

از ۴۰۰,۰۰۰ ريال تا ۶۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.