خریدار یکدستگاه تاکسی زرد صفر یا کم کارکرد واقعی، درون …

خریدار یکدستگاه تاکسی زرد صفر یا کم کارکرد واقعی، درون شهری یا معاوضه با پراید 131 فول صفرکیلومتر
09390168331

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.