به مبلغ 10 میلیون تومان سرمایه جهت تجهیز دفتر با پرداخت چک …

به مبلغ 10 میلیون تومان سرمایه جهت تجهیز دفتر با پرداخت چک ضمانت به عنوان تضمین نیاز مندیم. ( مشارکت در کار را نیز می پذیریم )

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.