گروه تولیدی pretty به تعدادی چرخکار خانم جهت کار در تولیدی …

گروه تولیدی pretty به تعدادی چرخکار خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمند است
تسویه نقدی/محیط کاملا زنانه/مزد بالا

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.