کارگر فنی ماهر و نیمه ماهر شهرک صنعتی پرند با حقوق و بیمه …

کارگر فنی ماهر و نیمه ماهر
شهرک صنعتی پرند
با حقوق و بیمه و مزایا و اضافه کار و سرویس در محدوده

تهران، رباط‌کریم

تا تاریخ سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.