فروش دعوت نامه رانا تحویل خرداد 3 شرق تهران 33م

فروش دعوت نامه رانا
تحویل خرداد 3
شرق تهران 33م

تهران، تهران

از ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

خریدار خودرو های فرسوده

خریدار خودرو های فرسوده , نقدا در محل - همراه با خودرو بر

۰۹۳۶۳۵۴۶۲۴۳ ۰۹۱۲۲۵۴۶۲۴۳


همشهری

خودرو فرسوده شما را

خودرو فرسوده شما را , خریداریم ( بی واسطه ) , در کمترین زمان

۰۹۱۲۸۱۲۱۶۸۹


همشهری

* بالاترین خریدار فرسوده *

* بالاترین خریدار فرسوده * , سنگین،نیسان(سواری500 / 2م)

۳۳۳۵۲۹۷۴ بخشي ۳۳۳۵۵۲۱۸


همشهری

تصادفی - اسقاطی

تصادفی - اسقاطی , « بالاترین قیمت » , تسویه نقدی

نوروزي ۰۹۱۲۳۲۰۰۶۷۳


همشهری

خودروی فرسوده

خودروی فرسوده , بی واسطه نقدا , ماجواب اعتمادشماراخواهیم داد

۰۹۱۲۷۰۸۲۰۶۶


همشهری

خرید نقدی خودروهای فرسوده

خرید نقدی خودروهای فرسوده , ازمدل46تا84 پرداخت به روز

۰۹۱۲۵۱۳۰۴۹۳ - ۰۹۱۲۲۰۰۷۷۱۳ ۶۶۸۰۰۷۸۹ - ۰۹۳۵۶۹۷۴۶۸۲


همشهری

خریدارخودروهای فرسوده

خریدارخودروهای فرسوده , و تصادفی مدل پائین , سبک و سنگین , سواری از مدل 60 تا 84 , وانت کلیه …

۰۹۱۲۴۱۰۶۶۰۳ ۰۹۱۲۱۵۴۵۴۵۱


همشهری

* خرید نقدی فرسوده *

* خرید نقدی فرسوده * , حتی مدارک ناقص تصادفی و , توقیفی سواری وانت نیسان وسنگین

۰۹۱۲۲۵۷۶۷۵۲ و ۳۳۳۱۴۱۱۰


همشهری

خریدار خودروهای فرسوده

خریدار خودروهای فرسوده , و اوراقی

۰۹۳۸۲۹۳۱۷۲۳ ۰۹۱۹۹۷۷۷۵۲۹


همشهری

بهترین خریدار خودرو فرسوده

بهترین خریدار خودرو فرسوده , سواری وماشین سنگین،فروش گواهی , اسقاط،نقددرمحل،حمل خودرورایگان

۰۹۳۳۵۴۹۶۷۳۴


همشهری

خریدوفروش خودروهای فرسوده

خریدوفروش خودروهای فرسوده , حتی موتورخاموش پلاک قدیم , (حمل رایگان)

۰۹۳۸۳۷۱۲۴۹۸و۰۹۱۲۳۷۱۲۴۹۸


همشهری

بهترین خریدار خودروهای

بهترین خریدار خودروهای , فرسوده اوراقی و ضایعاتی , و تصادفی

۰۹۳۶۴۰۶۵۹۸۱و۰۹۳۷۴۹۲۹۹۷۱


همشهری

بنیان خودرو ماندگار

بنیان خودرو ماندگار , طرح نقدی و جایگزین فرسوده , مدل 48 تا 84 سبک و سنگین , نقدی ، واریز …

۰۹۳۵۷۹۹۳۸۲۳ ۵۱ - ۴۴۹۶۳۶۵۰


همشهری

خریدار انواع فرسوده

خریدار انواع فرسوده , سواری - وانت - سنگین , حمل رایگان - نقدی در محل

۰۹۱۲۲۲۷۱۹۱۱


همشهری

بالاترین خریدار خودرو فرسوده

بالاترین خریدار خودرو فرسوده , اوراقی ( سبک و سنگین ) , تسویه نقدی

۰۹۱۲۶۳۶۲۹۳۵ - ۰۹۳۶۳۵۵۱۰۰۱


همشهری

سریعترین مرکز خرید

سریعترین مرکز خرید , ماشینهای فرسوده سبک

۰۹۱۹۴۲۴۲۱۳۴ ۰۹۱۲۲۱۱۹۴۷۰


همشهری

بالاترین قیمت - طرح استثنائی

بالاترین قیمت - طرح استثنائی , خریدخودروهای فرسوده سنگین , و سواری با حمل رایگان (رضاپور)

۰۹۱۹۷۸۷۸۴۰۴ - ۰۹۱۲۸۵۸۸۰۳۴


همشهری

خریدارنقدی خودرو فرسوده

خریدارنقدی خودرو فرسوده , سواری - نیسان …

۰۹۱۲۶۱۰۶۷۴۵ ۰۹۱۲۲۸۳۱۴۲۰


همشهری

STOP

STOP , خریدار خودروهای فرسوده , ( به بالاترین قیمت )

۰۹۱۹۷۵۹۸۴۵۰


همشهری

بزرگترین خریدار خودروهای

بزرگترین خریدار خودروهای , فرسوده ، سبک و سنگین , (نقدی در محل)

۰۹۱۲۵۴۰۰۳۵۸ - ۳۳۶۴۲۴۹۰


همشهری

بالاترین خریدار انواع خودروهای

بالاترین خریدار انواع خودروهای , فرسوده-سبک وسنگین حتی خاموش

رايگان ۰۹۱۹۷۳۲۲۹۲۴ حمل ۰۹۱۲۵۴۳۰۰۹۴


همشهری

خریدارخودروفرسوده

خریدارخودروفرسوده , « به بالاترین قیمت » , (نقدی) , , …

۰۹۱۲۵۹۶۵۸۰۶


همشهری

بالاترین خریدار انواع خودروهای

بالاترین خریدار انواع خودروهای , فرسوده - سبک و سنگین حتی خاموش

رايگان ۰۹۳۷۱۰۵۲۵۶۲ حمل ۰۹۱۲۱۰۵۲۵۶۲


همشهری

خریدار انواع فرسوده

خریدار انواع فرسوده , سواری - وانت - سنگین , حمل رایگان - نقدی در محل

۰۹۱۲۲۲۷۱۹۱۱


همشهری

بالاترین خریدارفرسوده

بالاترین خریدارفرسوده , سبک و سنگین نقد درمحل , انواع سواری قابل استفاده200 / 3

۰۹۱۲۷۱۶۴۸۲۳


همشهری

خریدار خودرو های فرسوده

خریدار خودرو های فرسوده , نقدا در محل - همراه با خودرو بر

۰۹۳۶۳۵۴۶۲۴۳ ۰۹۱۲۲۵۴۶۲۴۳


همشهری

طرح ویژه

طرح ویژه , خرید خودروهای فرسوده , نقدی - حمل رایگان

۵۶۳۸۴۷۶۰ - ۰۹۱۲۹۱۵۱۹۴۷


همشهری

خودروی فرسوده

خودروی فرسوده , بی واسطه نقدا , ماجواب اعتمادشماراخواهیم داد

۰۹۱۲۷۰۸۲۰۶۶


همشهری

خودرو فرسوده شما را

خودرو فرسوده شما را , خریداریم ( بی واسطه ) , در کمترین زمان

۰۹۱۲۸۱۲۱۶۸۹


همشهری

بهترین خریدار

بهترین خریدار , خودروهای فرسوده , نیسان پراید پیکان و سنگین …

۰۹۱۲۱۲۴۸۷۲۰و۰۹۱۰۹۹۲۰۰۵۱


همشهری

* خرید نقدی فرسوده *

* خرید نقدی فرسوده * , حتی مدارک ناقص تصادفی و , توقیفی سواری وانت نیسان وسنگین

۰۹۱۲۲۵۷۶۷۵۲ و ۳۳۳۱۴۱۱۰


همشهری

بهترین خریدار خودروهای

بهترین خریدار خودروهای , فرسوده اوراقی و ضایعاتی , و تصادفی

۰۹۳۶۴۰۶۵۹۸۱و۰۹۳۷۴۹۲۹۹۷۱


همشهری

طرح نقدی و جایگزین فرسوده

طرح نقدی و جایگزین فرسوده , مدل 48 تا 84 سبک و سنگین , وام تا 25 م بدون ضامن

۰۹۳۵۷۹۹۳۸۲۳و۵۱ - ۴۴۹۶۳۶۵۰


همشهری

خرید نقدی خودروهای فرسوده

خرید نقدی خودروهای فرسوده , ازمدل46تا84 پرداخت به روز

۰۹۱۲۵۱۳۰۴۹۳ - ۰۹۱۲۲۰۰۷۷۱۳ ۶۶۸۰۰۷۸۹ - ۰۹۳۵۶۹۷۴۶۸۲


همشهری

خریدار خودروهای فرسوده

خریدار خودروهای فرسوده , و اوراقی

۰۹۳۸۲۹۳۱۷۲۳ ۰۹۱۹۹۷۷۷۵۲۹


همشهری

خریدارنقدی خودرو فرسوده

خریدارنقدی خودرو فرسوده , سواری - نیسان …

۰۹۱۲۶۱۰۶۷۴۵ ۰۹۱۲۲۸۳۱۴۲۰


همشهری

سریعترین مرکز خرید

سریعترین مرکز خرید , ماشینهای فرسوده سبک

۰۹۱۹۴۲۴۲۱۳۴ ۰۹۱۲۲۱۱۹۴۷۰


همشهری

خریدارخودروفرسوده

خریدارخودروفرسوده , « به بالاترین قیمت » , (نقدی) , , …

۰۹۱۲۵۹۶۵۸۰۶


همشهری

STOP

STOP , خریدار خودروهای فرسوده , ( به بالاترین قیمت )

۰۹۱۹۷۵۹۸۴۵۰


همشهری

بالاترین خریدار انواع خودروهای

بالاترین خریدار انواع خودروهای , فرسوده-سبک وسنگین حتی خاموش

رايگان ۰۹۱۹۷۳۲۲۹۲۴ حمل ۰۹۱۲۵۴۳۰۰۹۴


همشهری

خریدوفروش خودروهای فرسوده

خریدوفروش خودروهای فرسوده , حتی موتورخاموش پلاک قدیم , (حمل رایگان)

۰۹۳۸۳۷۱۲۴۹۸و۰۹۱۲۳۷۱۲۴۹۸


همشهری

بنیان خودرو ماندگار

بنیان خودرو ماندگار , طرح نقدی و جایگزین فرسوده , مدل 48 تا 84 سبک و سنگین , نقدی ، واریز …

۰۹۳۵۷۹۹۳۸۲۳ ۵۱ - ۴۴۹۶۳۶۵۰


همشهری

خریدار انواع فرسوده

خریدار انواع فرسوده , سواری - وانت - سنگین , حمل رایگان - نقدی در محل

۰۹۱۲۲۲۷۱۹۱۱


همشهری

خریدار خودرو های فرسوده

خریدار خودرو های فرسوده , نقدا در محل - همراه با خودرو بر

۰۹۳۶۳۵۴۶۲۴۳ ۰۹۱۲۲۵۴۶۲۴۳


همشهری

بهترین خریدار خودرو فرسوده

بهترین خریدار خودرو فرسوده , سواری وماشین سنگین،فروش گواهی , اسقاط،نقددرمحل،حمل خودرورایگان

۰۹۳۳۵۴۹۶۷۳۴


همشهری

بالاترین خریدارفرسوده

بالاترین خریدارفرسوده , سبک و سنگین نقد درمحل , انواع سواری قابل استفاده200 / 3

۰۹۱۲۷۱۶۴۸۲۳


همشهری

بهترین خریدار

بهترین خریدار , خودروهای فرسوده , نیسان پراید پیکان و سنگین …

۰۹۱۲۱۲۴۸۷۲۰و۰۹۱۰۹۹۲۰۰۵۱


همشهری

خریدارخودروهای فرسوده

خریدارخودروهای فرسوده , و تصادفی مدل پائین , سبک و سنگین , سواری از مدل 60 تا 84 , وانت کلیه …

۰۹۱۲۴۱۰۶۶۰۳ ۰۹۱۲۱۵۴۵۴۵۱


همشهری

بهترین خریدار

بهترین خریدار , خودروهای فرسوده

۰۹۳۷۱۱۴۷۰۳۵ ۰۹۱۹۱۱۴۷۰۳۵


همشهری

دفتر مرکزی اسقاط

دفتر مرکزی اسقاط , شروع خرید ویژه فرسوده , سبک و سنگین (نقدی)

۰۹۱۹۷۱۰۶۰۸۴و۷۷۹۶۸۷۰۴


همشهری

خرید نقدی خودروهای فرسوده

خرید نقدی خودروهای فرسوده , ازمدل46تا84 پرداخت به روز

۰۹۱۲۵۱۳۰۴۹۳ - ۰۹۱۲۲۰۰۷۷۱۳ ۶۶۸۰۰۷۸۹ - ۰۹۳۵۶۹۷۴۶۸۲


همشهری

خریدار خودروهای فرسوده

خریدار خودروهای فرسوده , و اوراقی

۰۹۳۸۲۹۳۱۷۲۳ ۰۹۱۹۹۷۷۷۵۲۹


همشهری

بهترین خریدار خودروهای

بهترین خریدار خودروهای , فرسوده اوراقی و ضایعاتی , و تصادفی

۰۹۳۶۴۰۶۵۹۸۱و۰۹۳۷۴۹۲۹۹۷۱


همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , خودروهای فرسوده , سواری و وانت ، نقدا درمحل

۰۹۳۸۳۵۳۱۹۲۶ - ۰۹۱۹۶۰۷۳۳۱۷


همشهری

* خرید نقدی فرسوده *

* خرید نقدی فرسوده * , حتی مدارک ناقص تصادفی و , توقیفی سواری وانت نیسان وسنگین

۰۹۱۲۲۵۷۶۷۵۲ و ۳۳۳۱۴۱۱۰


همشهری

خریدارنقدی خودرو فرسوده

خریدارنقدی خودرو فرسوده , سواری - نیسان …

۰۹۱۲۶۱۰۶۷۴۵ ۰۹۱۲۲۸۳۱۴۲۰


همشهری

STOP

STOP , خریدار خودروهای فرسوده , ( به بالاترین قیمت )

۰۹۱۹۷۵۹۸۴۵۰


همشهری

سریعترین مرکز خرید

سریعترین مرکز خرید , ماشینهای فرسوده سبک

۰۹۱۹۴۲۴۲۱۳۴ ۰۹۱۲۲۱۱۹۴۷۰


همشهری

* بالاترین خریدار فرسوده *

* بالاترین خریدار فرسوده * , سنگین،نیسان(سواری500 / 2م)

۳۳۳۵۲۹۷۴ بخشي ۳۳۳۵۵۲۱۸


همشهری

بزرگترین خریدار خودروهای

بزرگترین خریدار خودروهای , فرسوده ، سبک و سنگین , (نقدی در محل)

۰۹۱۲۵۴۰۰۳۵۸ - ۳۳۶۴۲۴۹۰


همشهری

بالاترین قیمت - طرح استثنائی

بالاترین قیمت - طرح استثنائی , خریدخودروهای فرسوده سنگین , و سواری با حمل رایگان (رضاپور)

۰۹۱۹۷۸۷۸۴۰۴ - ۰۹۱۲۸۵۸۸۰۳۴


همشهری

بالاترین خریدار انواع خودروهای

بالاترین خریدار انواع خودروهای , فرسوده - سبک و سنگین حتی خاموش

رايگان ۰۹۳۷۱۰۵۲۵۶۲ حمل ۰۹۱۲۱۰۵۲۵۶۲


همشهری

بالاترین خریدار خودرو فرسوده

بالاترین خریدار خودرو فرسوده , اوراقی ( سبک و سنگین ) , تسویه نقدی

۰۹۱۲۶۳۶۲۹۳۵ - ۰۹۳۶۳۵۵۱۰۰۱


همشهری

خریدارخودروفرسوده

خریدارخودروفرسوده , « به بالاترین قیمت » , (نقدی) , , …

۰۹۱۲۵۹۶۵۸۰۶


همشهری

سریعترین مرکز خرید

سریعترین مرکز خرید , ماشینهای فرسوده , سبک

۰۹۱۹۴۲۴۲۱۳۴


همشهری

خریدارنقدی خودرو فرسوده

خریدارنقدی خودرو فرسوده , سواری - نیسان …

۰۹۱۲۶۱۰۶۷۴۵ ۰۹۱۲۲۸۳۱۴۲۰


همشهری

بالاترین خریدار انواع خودروهای

بالاترین خریدار انواع خودروهای , فرسوده-سبک وسنگین حتی خاموش

رايگان ۰۹۱۹۷۳۲۲۹۲۴ حمل ۰۹۱۲۵۴۳۰۰۹۴


همشهری

خریدارخودروفرسوده

خریدارخودروفرسوده , « به بالاترین قیمت » , (نقدی) , , …

۰۹۱۲۵۹۶۵۸۰۶


همشهری

STOP

STOP , خریدار خودروهای فرسوده , ( به بالاترین قیمت )

۰۹۱۹۷۵۹۸۴۵۰


همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , خودروهای فرسوده , سواری و وانت ، نقدا درمحل

۰۹۳۸۳۵۳۱۹۲۶ - ۰۹۱۹۶۰۷۳۳۱۷


همشهری

خریدار خودرو های فرسوده

خریدار خودرو های فرسوده , نقدا در محل - همراه با خودرو بر

۰۹۳۶۳۵۴۶۲۴۳ ۰۹۱۲۲۵۴۶۲۴۳


همشهری

* خرید نقدی فرسوده *

* خرید نقدی فرسوده * , حتی مدارک ناقص تصادفی و , توقیفی سواری وانت نیسان وسنگین

۰۹۱۲۲۵۷۶۷۵۲ و ۳۳۳۱۴۱۱۰


همشهری

بهترین خریدار خودروهای

بهترین خریدار خودروهای , فرسوده اوراقی و ضایعاتی , و تصادفی

۰۹۳۶۴۰۶۵۹۸۱و۰۹۳۷۴۹۲۹۹۷۱


همشهری

خریدار خودروهای فرسوده

خریدار خودروهای فرسوده , و اوراقی

۰۹۳۸۲۹۳۱۷۲۳ ۰۹۱۹۹۷۷۷۵۲۹


همشهری

طرح نقدی و جایگزین فرسوده

طرح نقدی و جایگزین فرسوده , مدل 48 تا 84 سبک و سنگین , وام تا 25 م بدون ضامن

۰۹۳۵۷۹۹۳۸۲۳و۵۱ - ۴۴۹۶۳۶۵۰


همشهری

خریدار انواع فرسوده

خریدار انواع فرسوده , سواری - وانت - سنگین , حمل رایگان - نقدی در محل

۰۹۱۲۲۲۷۱۹۱۱


همشهری

بهترین خریدار خودرو فرسوده

بهترین خریدار خودرو فرسوده , سواری وماشین سنگین،فروش گواهی , اسقاط،نقددرمحل،حمل خودرورایگان

۰۹۳۳۵۴۹۶۷۳۴


همشهری

خرید نقدی خودروهای فرسوده

خرید نقدی خودروهای فرسوده , ازمدل46تا84 پرداخت به روز

۰۹۱۲۵۱۳۰۴۹۳ - ۰۹۱۲۲۰۰۷۷۱۳ ۶۶۸۰۰۷۸۹ - ۰۹۳۵۶۹۷۴۶۸۲


همشهری

بالاترین خریدارفرسوده

بالاترین خریدارفرسوده , سبک و سنگین نقد درمحل , انواع سواری قابل استفاده200 / 3

۰۹۱۲۷۱۶۴۸۲۳


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی